Regionális Tudományi Társaság

A Regionális Tudományi Társaság azért alakult, hogy összefogja mindazon tapasztalt és fiatal szakembereket, akik a regionális tudomány vagy valamely hozzá kapcsolódó tudományág képviselői, és hajlandóak munkájukkal a régió és a közösség fejlesztésében tevékenyen részt venni. A Regionális Tudományi Társaság a Magyar Regionális Tudományi Társaság vajdasági tagozata az egész Kárpát-medencét behálózó regionális társaságok egyike.

A Társaság céljai és tevékenységei közül kiemelnénk:

  • a regionális tudomány művelőinek szakmai fórumot biztosítson,
  • bekapcsolódjon a regionális tudomány nemzetközi szervezeteibe, s ezzel terjessze a hazai tudományos eredményeket,
  • kapcsolatot építsen ki a regionális politika alakítóival és annak gyakorlati megvalósítóival, a tudományos eredmények ismertetésére, befogadására, a regionális politikák kialakításában tevőlegesen részt vegyen,
  • konferenciák, tanácskozások szervezésével járuljon hozzá a tudományterület eredményei minél szélesebb körben megismerhetők, és felhasználhatók legyenek.

Mindezen általános feladatok mellett a társaság céljául tűzte ki a fent említett problémák megoldásában való részvételt, regionális és lokális jellegű fejlesztési tervek készítését, illetve az ilyen munkákban való szakértői részvételt.

Társaságunk nyitva áll mindenki előtt, aki e tudományág vagy valamely kapcsolódó tudományban tevékenykedik, vagy csak érdeklődik a téma iránt.

Szívesen látunk mindenkit, aki tevékenységével részt venne a Társaság munkájában, mert számos feladat elvégzése vár ránk.

Rendelkezésre állunk mindazok számára, akik fejlesztési tevékenységgel foglalkoznak, vagy kénytelenek foglalkozni és szükségük van az általunk létrehozott tudásbázisra. Segíteni szeretnénk az önkormányzatoknak, helyi közösségeknek, fejlesztési központoknak, helyi fejlesztési csoportoknak, hogy fejlesztési terveiket a lehető legnagyobb szakértelemmel tudják elkészíteni.