anniversary logo
2022.Dec.09

O nama

Društvo za Regionalne Nauke je osnovano kako bi skupilo sve iskusne i mlade stručnjake koji su predstavnici reginalnih nauka odnosno nauka povezanim za iste i koji su voljni svojim radom aktivno učestvovati u razvoju regije i zajednice. Društvo za Regionalne Nauke je vojvođanski partner Mađarskog Duštva za Regionalne Nauke odnosno jedan od mnogih iz mreže karpatske nizije .

Ciljevi i delatnosti Društva koje bi smo istakli:

  • da obezbedi stručni forum za one koji se bave regionalnom naukom
  • da se priključi međunarodnim organizacijama regionalnih nauka i na taj način širi domaća naučna dostignuća
  • da izgradi vezu sa formiračima regionalne politike i sa ostvarivačima iste, za upoznavanje i prijem znanstvenih dostignuća i da aktivno ućestvuje u kreiranju regionalnih politika
  • sa organizacijom konferencija i zasedanja doprinese širokokrugom upoznavanju i korišćenju znanstvenih rezultata.

 

Pored ovih opštih zadataka društvo je sebi za cilj odredilo učestvovanje u rešavanju gore navedenih problema, izradu regionalnih i lokalnih razvojnih planova odnosno o stručnom učešću u takvim delatnostima.

Društvo je otvoreno za sve koji se bave takvomm naukom ili naučnim ograncima vezanim za iste ili su samo zainteresovani za tu temu.

Srdačno očekujemo svakog k obi sa svojom delatnošću učestvovao u radu Društva, pošto nas očekuje izvršenje mnoštvo zadataka.

Stojimo na raspolaganju svakome ko se bavi razvojnom delatnošću ili su prinuđeni da se njome bave i imaju potrebu za bazom znanja stvorenih putem nas. Voleli bi smo pomoći samoupravama, mesnim zajednicama, razvojnim centrima, lokalnim razvojnim grupama da svoje razvojne planove pripreme sa mogućom najvećom stručnošću.

Statut Društva: 

Izjava za učlanjenje u Društvo za Regionalne Nauke: