anniversary logo
2021.Jul.28
2006. november 25.

Završen je Razvojni plan Vojvođanskih opština sa pretežno mađarskim stanovništvom. Tokom sredine decembra je prikazujemo širokoj javnosti i medijima i od tada je dostupna i na našem sajtu.


2006. november 24.

Društvo za Regionalne Nauke je dobilo poziv za konferenciju ,,Manjine, Regije i Samouprave” koja će se odžati u martu 2007.


2006. november 20.

Predstavnici Društva za Regionalne Nauke su učestvovali na naučnoj konferenciji ,,REGIONALNI MODELI” koju je organizovao Eötvös Lóránt Tudományegyetem Természettudományi Karának Regionális Földrajzi Tanszéke.


2006. november 04.

Društvo za Regionalne Nauke je učestvovalo na IV. Konferenciji Mađarskog Društva za Regionalne Nauke održane 26. i 27. oktobra 2006. u Segedinu.