anniversary logo
2021.Jul.28
2008. július 13.

Objavljen je prvi Godišnjak Društva za Reg. Nauke koja sadrži predavanja sa jesenje konferencije 2007. I još nekoliko interesantnih naučnih radova na mađarskom I engleskom jeziku sa srpskim sažecima. Može se nabaviti u kancelariji Društva za Reg. Nauke.


2008. július 1.

Započeli smo organizovanje redovne godišnje konferencije, koju planiramo za novembar 2008. Ove godine planiramo veliku međunarodnu konferenciju za koju će nam partner biti Samouprava Grada Subotice. Pošto smo prošle godine temeljito obradili razvojnu strategiju lokalnih samouprava severne Vojvodine, došlo je vreme za korak u napred I da iz međunarodnog aspekta ispitamo regionalne razvoje u Srbiji. Za to je pogodna prilika da za primer upotrebimo istoimene tokove zemalja ispred nas. Nemačka kao vodeći član Evropske Unije u regionalizmu I teritorijalnom razvoju prema evropi raspolaže sa velikom praksom, dok Mađarska kao novo priključen član je donedavno prošla ove tokove koji očekuju Srbiju narednih godina I tako raspolaže sa svežim utiscima koje mi trebamo preduzeti kako se ne bi spoticali na istim problemima. U domaćim odnosima nam je jedna od istaknutih tema analiza Regionalne Razvojne Strategije Srbije.


2008. június 12.

Objavljeno je treće samostalno izdanje Društva za Reg. Nauke. Naslov: MACTOR Vrednovanje odnosa partnera i ciljeva / Partnerek és célok viszonyainak értékelése Autori: Dr. Šandor Šomođi, Prof. Emeritus, Dr. Zoltan Lakner, docent univerziteta, Dr. Karolina Kajari, docent univerziteta. Zanimljivost knjige je dvojezičnost, u njoj se nalazi simultani tekst na srpskom I mađarskom jeziku. Može se nabaviti u sedištu Društva.


2008. június 8.

Društvo za Reg. Nauke je osvojilo podršku kod Szülőföld Alap. Naslov je Razvojne mogućnosti poljoprivrednog obrazovanja vojvođanskih mađara.Cilj projekta je da razradi sistem poljoprivrednog obrazovanja odraslih u vojvodini na mađarskom jeziku, da stvori one osnove koji se moraju položiti da bi poljoprivredno obrazovanje bilo delotvorno, ekonomično I da mimoiđe trenutno postojeće paralele. Projekat ćemo ostvariti na jesen 2008.


2008. május 31.

Spreman je prvi radni primerak referata o projektu Regionalna kvalifikaciona izgradnja razvojne mreže. Materijal ćemo tokom leta obraditi pošto ga želimo na jesenjoj konferenciji da je prikažemo širokoj javnosti.


2008. március 19.

U pripremi je prvi Godišnjak Društva za Reg. Nauke u kojoj je glavni motiv materijal sa I. Vojvođanske konferencije za Regionalni Razvoj Društva za Reg. Nauke pored do tada pripremljenih naučnih materijala.


2008. március 17.

Kako u Kanjiži tako su i u Bačkoj Topoli uspešno položili ispite učesnici kursa Evropsko unijskog projektmenadžmenta. Zahvaljujući Apáczai Közalapítvány osposobili smo 32 novih stručnjaka za pisanje projekata, koji će nadamo se naveliko potpomoći regionalni razvoj teritorije.


2008. március 12.

Članovi Društva za Regionalne Nauke (Zoltan Takač, Kristina Kovač, Irena Gabrić Molnar i Andraš Ricz) su učestvovali na regionalno razvojnoj konferenciji u Segedinu pod naslovom Mađari u Karpatskom basenu. Tamo održana predavanja se uskoro mogu naći na sajtu Društva.


2008. február 15.

Počelo je drugo polugodište kursa EU projektmenadžmenta. Ove godine se u Kanjiži I Bačkoj Topoli teku obuke sve do 15. Marta.


2007. november 26.

Sa uspehom teče obuka EU projektmenadžmenta u Subotici i Kupusini koju održava Društvo za Regionalne Nauke uz podršku Apáczai Közalapítvány. Blagovremeno želimo da skrenemo pažnju zainteresovanih da će u februaru 2008 u Kanjiži i Bačkoj Topoli biti održan slični kurs od 80 sati za po 15-15 osbne grupe. Prijave od sredine januara na kontaktima Društva odnosno kod lokalnih kordinatora.


2007. november 22.

Uspešno je održana I.Vojvođanska razvojna konferencija sa naslovom Vojvođanske razvojne mogućnosti, šta učiniti- šta smo učinili? 16. Novembra na konferenciji koja je održana u Mađarskoj Kući je učestvovalo mnogo Mađarskih i domaćih stručnjaka koji se bave regionalnim razvojem. U prvom delu dana smo predstavili izdanje Vojvođanska Monografija koju je izdao Reg. Istraž. Centar odnosno knjigu Društva za Reg. Nauke Životna snaga mikroregije i Budućnost mikroregija. U drugom delu konferencije smo čuli predavanja o mogućnostima regionalnog razvoja Vojvodine odnosno o razvojnim planovima nekih opština. Kao završnica formirano je mišljenje da u razvojnim planovima severno vojvođanskih opština postoji mnogo paralela koji se obavezno moraju izbeći. U interesu toga Društvo za Reg. Nauke će pripremiti akcioni plan koji će predstaviti iduće godine čelnicima dotičnih opština.

Prezentacije konferencije se mogu naći pod download tačkom sajta!


Pozivnica

Društvo za Regionalne Nauke 16. Novembra 2007. sa početkom od 10 satiorganizuje prvu vojvođansku konferenciju regionalnog razvoja


Razvojne mogućnosti Vojvodine, šta učiniti- šta smo učinili?


Program:


10.00 Otvaranje-pozdrav - Ricz András predsednik Društva za Reg. Nauke
10.10 Predstavljanje Vojvođanske Monografije - Dr. Horváth Gyula (Pécs) i Kugler József (Békéscsaba)
10.50 Predstavljanje izdanja Društva za R.N.:Snaga mikroregija i Vizija mikroregija
- Dr. Lakner Zoltán (Budapest)
11.30 Predstavljanje Fakulteta iz Pečulja: Pécsi Tudományegyetem Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola - Dr. Buday-Sántha Attila (Pécs)
11.45 Pitanja regionalnog razvojnog menadžmenta - Ph.D. Somogyi Sándor, em. prof.
12.00 Vojvožanski privredno razvojni plan, i razvoj Fonda za Kapitalna ulaganja - Pásztor István


12.30 Ručak


13.30 Mogućnosti industrijskog razvoja Vojvodine - Sefcsich György
13.45 Kvalitet života u Vojvodini - Kajári Karolina
14.00 Privredno razvojni plan opštine Subotice - Kudlik Erika
14.15 Razvojne mogućnosti seoskog turizma u pograničnoj regiji - Ricz András
14.30 Razvojni plan opštine Bačka Topola - Balassa Endre
14.45 Razvojni plan opštine Kanjiža - Fejsztámer Róbert
15.00 Razvojna strategija Ket-Adryan mikroregije - Takács Zoltán
15.15 Razvojne mogućnosti opštine Senta - Lengyel Ilona
15.30 Plan ulaganja opštine Mali Iđoš - Csóré Róbert
15.45 Razvojni plan Zapadno Bačkog mikroregiona - Diósi Viola


16.00 Diskusija – završna reč


Mesto održavanja ja Mađarska Kuć u Subotici na prizemlju (Age Mamužića 11.)

Srdačno očekujemo sve zainteresovane!


2007. október 23.

Društvo za Regionane Nauke organizuje prvu Vojvođansku Regionalnu Konferenciju pod naslovom Vojvođanske Razvojne mogućnosti, Šta učiniti- šta smo učinili? U okviru konfarancije predstaviće se knjiga Monografija Vojvodine izdata od Centra Regionalnih Istraživanja (RKK) iz pečulja odnosno Životna snaga mikroregije i Budućnost mikroregija knjiga Društva za Reg. Nauke. U drugom delu konferencije predstavljamo vojvođanske opštinske i mikroregionalne razvojne planove i ostvarene projekte. Sve zainteresovane očekujemo 16. Novembra u 10 sati u Mađarskoj Kući.


2007. október 22.

Društvo za Regionalne Nauke uz podršku Apáczai Közalapítvány organizuje obuku za Evropsko Unijske Projektmenadžere u Subotici u sedištu Saveza Strukovnih Društava I Udruženja (Matije Korvina 9.). 80 časovna intenzivna obuka o Unijskim projektima I podrškama, sa mađarskim predavačima vikendom. Obuka je za učesnike besplatna, oni koji uspečno polože ispit dobijaju diploma. Prijave uz CV do 31. Oktobra na info@rtt.org.rs e-mail ili na tel: 024/670-850, odnosno u sedištu Društva u Subotici, Matije Gupca 14.info@rtt.org.rs e-mail ili na tel: 024/670-850, odnosno u sedištu Društva u Subotici, Matije Gupca 14. info@rtt.org.rs e-mail ili na tel: 024/670-850, odnosno u sedištu Društva u Subotici, Matije Gupca 14.


2007. október 21.

Petoro članova Društva za Reg. Nauke (dr.Šandor Šomođi, Andraš Ricz, Robert Čordaš, Kristina Kovač, Zoltan Takač) će prisustvovati na V. Konferenciji Mađarskog Društva za Regionalne Nauke u Miškolcu25. i 26. oktobra. Pored predstavljanja ovogodišnjeg rada Društva svi spremaju i po jedan naučni rad.


2007. szeptember 26.

Petoro članova Društva za Reg. Nauke će prisustvovati na Konferenciji Mađarskog Društva za Regionalne Nauke 25. i 26. Oktobra.


2007. szeptember 22.

Već je u štampi naše naj novije izdanje sa naslovom: Mikroregionalna analiza, koja publikuje Mactor I SWOT analize razvojnih planova vojvođanskih pretežno mađarskih opština. Predstavljanje ovog izdanja će biti na I. Vojvođanskoj Regionalnoj Konferenciji.


2007. szeptember 17.

Društvo za R.N. će sa Mađarskim Društvom za R.N. organizovati I. Vojvođansku Regionalnu Konferenciju sredinom novembra.Na konferenciji će se prikazati sveža izdanja I izdanja koja su pred štampanjem Društva odnosno Vojvođanska Monografija izdata od MTA. Već sada pozivamo sve vojvođanske regionaliste da se prijave na konferenciju sa predavanjem. Tema konferencije je Regionalni Razvoj Vojvodine.


2007. szeptember 1.

Društvo za Regionalne Nauke je dobilo značajnu podršku od Apáczai Közalapítvány za obuku EU projektmenadžera. Obuke će biti održane u Doroslovu, Subotici, Kanjiži i Senti na jesen i na proleće 2008. Uskoro će biti objavljeni oglasi za obuku za zainteresovane.


2007. július 26.

Završena je prva knjiga Društva za Regionalne Nauke pod naslovom Mogućnosti mikroregija, u kojoj se prikazuju delovi naučnog istraživanja razvojnih planova Vojvođanskih Završena je prva knjiga Društva za Regionalne Nauke pod naslovom Mogućnosti mikroregija, u kojoj se prikazuju delovi naučnog istraživanja razvojnih planova Vojvođanskih opština sa pretežno mađarskim stanovništvom.opština sa pretežno mađarskim stanovništvom.