anniversary logo
2021.Jul.28
21.oktobar 2009.

Objavljeno je prvo zajedničko internet izdanje Društva za Reg. Nauke, Georgikoni kar iz Kestheja i Fakulteta iz Češke Budjovice koje je dostupno pod tačkom Internet izdanja sa menija.


7. oktobar 2009.

U toku su pripreme organizacije VII konferencije Mađarskog Društva za Regionalne nauke, koja će se održati 12. I 13. Novembra 2009. Godine u Gradskoj kući u Subotici. Više informacija o tome na početnoj strani.


25. septembar 2009.

Izašla je iz štampe 2008. Godišnjak Društva za Regionalne Nauke. Godišnjak sadrži predavanja koja su održana na konferenciji u martu 2009., odnosno zbir radova naših istraživača ove godine. Opširnije o tome u meni tački Izdanja.


27. avgust 2009.

Počelo je zajedničko istraživanje sa Novosadskim Cess-om. U prvom delu projekta se obrađuje literarni deo, pripremamo anketne obrasce za anketiranje 1000 osoba, potom počinje istraživanje, koje vršimo u 8 opština Vojvodine u vezi radne snage. Nakon obrade statističkih podataka prvobitni rezultati će biti prikazani 7. Decembra 2009. Godine na konferenciji organizovanoj od strane Cess.


21. jul 2009.

U štampi je Godišnjak za 2008. Društva za Regionalne Nauke, u kojoj ćemo publikovati material sa proletne konferencije, te rezultate visokoškolskih istraživanja. Izlazak iz štampe očekujemo za septembar.


11. jul 2009.

Sastavljeno je prvo zajedničko internet izdanje Društva za Regionalne Nauke, Georgikoni Kari z Kesthelja i Fakultet iz Češke Budjovice pod nazivom Deturopa - Central European Journal of Regional Development and Tourism. Uskoro dostupno na našem sajtu.


2. jul 2009.

Društvo za Regionalne Nauke je uspešno konkurisalo na konkursu ispisanom od strane Cess iz Novog Sada i The Vienna Institute for International Economic Studies iz Beča, na temu: The structural characteristics and potentials of human resource development regarding to EU accession in the north region of the Autonomous Province of Voivodina. Opširnije o projektu pod meni tačkom Projekti možete dobiti više informacija.


30. jun 2009.

Troje članova Društva za Reg.Nauke je u organizaciji regionalne doktorske škole iz Pečuja učestvovalo na jednonedeljnom francuskom naučnom putovanju u okviru čega su između ostalog proučavali francusku regionalnu politiku i teritorijalnu organizaciju.


10. jun 2009.

Zoltan Takač jedan od temeljnih čalanova Društva za Regionalne Nauke je na doktorskom odseku Fakulteta Nauka za Regionalnu Politiku i Privredne nauke odbranio doktoratski absolutorium. Čestitamo i želimo uspešan daljnji rad!


6. maj 2009.

Društvo za Regionalne Nauke zajedno sa Vojvođanskim Omladinskim Forumom u okviru VIII. Vojvođanskog Otvorenog Univerziteta organizuje Regionalni naučni dan 03. Jula 2009. Po prethodnom dogovoru predavanje će održati Đula Horvat glavni direktor MTA RKK, I njegovi saradnici Zoltan Hajdu I Laslo Farago odnosno Šandor Šomođi zastupajući Društvo za Reg. Nauke. Tema je Evropska Unija, Regionalna politika Mađarske i Srbije unutar toga Vojvodine.


2009. március 9.

VII. Konferencija Mađarskog Društva za Regionalne Nauke će se održati u Velikoj većnici u Subotici 12. i 13. novembra 2009.


2009. február 2.

Društvo za Regionalne Nauke menja kancelariju I tako se ujedno menja i sedište. Od prvog marta se nalazimo u Subotici u ulici Matije Korvina (bivša Engelsova) br.9. u sedišnu zgradu Saveza Strukovnih Društava i Udruženja gde pored nove modern kancelarije imamo mogućnost korištenja infrastrukture Saveza u našem radu.


2009. január 12.

Društvo za Regionalne Nauke za 6. mart 2009. organizuje konferenciju od značaja za karpatski basen u okviru čega je formirana Karpatsko basenska Teritorijelno razvojna Inovativna mreža uz podršku MTA. O programu konferencije opširnije uskoro.


2009. január 3.

Objavjeno je 5.izdanje Društva za Reg. Nauke pod naslovom Budućnost je za obrazovane, u čemu su sažeti postignuti rezultati projekta Regionalni razvoj mreže u kvalifikacijama. Izvršenje projekta I objavu knjige je podržao Szülőföld Alap.


2008. december 15.

Sa radošću obaveštavamo članove, simpatizere isvakog stručnjaka koji se bavi regionalnim naukama da je na konferenciji MRTT-a u Mađarskoj u Gödöllő-u Subotica dobila pravo na organizaciju konferencije za 2009. godinu. To znači da će se u drugoj polovini novembra 2009.godine u Subotici sakupiti najznačajniji stručnjaci Regionalnog razvoja Karpatskog basena, da bi razmotrili istraživanja prethodne godine i da se pripreme za izazove naredne godine.

Ovo počastvovanje je ujedno i velika mogućnost i odgovornost Društvu za Regionalne Nauke i njegovo članstvo, pošto budemo li se na pravi način predstavili pred strukom možemo prikupiti veću priznatost.


2008. november 14.

U toku je projekat Društva za Reg. Nauke pod naslovom Anketa o kvalitetu života Vojvođanskih mađara. Rad podržava Pokrajinskog sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine. Do sada smo uspeli anketirati 500 osoba a sada nam predstoji obrada podataka.


2008. október 27.

Društvo za Reg. Nauke je zajedno sa Georgikoni kar iz Kesthelja i Privrednom i Turističkom odseku Fakulteta iz Češke Budjovice pokreće internet časopis pod naslovom Srednje Evropski Regionalizam i Turizam, u kojem na 5 jezika (mađarski, srpski, češki, engleski i nemački) očekujemo publikacije. Časopis kako se po nazivu već može predpostaviti se koncentriše prvenstveno na regionalni razvoj I turizam, pretežno istraživajući srednje evropske odnose.Časopis uređuje urednička komisija čiji je predsednik Šandor Šomođi Professor Emeritus osnivač Društva za Reg. Nauke.


2008. október 11.

Na konferenciju Mađarskog Društva za Regionalne Nauke koja će biti održana u Gödöllő-u ove godine Društvo za Reg. Nauke delegira tri člana. Andraš Ricz, Šandor Šomođi I Zoltan Takač će učestvovati na zajedničkoj sednici i narednog dana na zasedanjima sekcija predstaviti svoje projekte.


2008 augusztus 28.

Biblioteka Društva za Reg. Nauke je proširena novim knjigama, na sajtu možete pronaći spisak.


2008 július 29.

Stigla je pozivnica za VI. konferenciju Mađarskog Društva za Regionalne Nauke pod naslovom Novi elementi u razvoju krajolika. Mesto: Gödöllő, Szent István Egyetem 11. i 12. decembar 2008. Rok prijave za one koji nameravaju održati predavanje je 15. septembar. Molimo one kojižele održati predavanje da se što ranije jave u kancelariji Društva za Reg.Nauke. Opširnije informacije: www.mrtt.hu.