anniversary logo
2021.Sep.28

Download

Dokumenti koji se mogu skinuti sa sajta:

Zakon o regionalnom razvoju u Srbije:  

Regionalna razvojna strategija Srbije može se naći ovde:  

 Osnovna pravila Društva za Regionalne Nauke možete naći ovde

Izjava za učlanjenje u Društvo za Regionalne Nauke: