anniversary logo
2022.Dec.09

Biblioteka

Unutar kancelarije funkcionira mala mini biblioteka gde prikupljamo svu pisanu i digitalizovanu stručnu literaturu koja je vezana za bilo kakvu regionalnu naučnu disciplinu. Sadržaj biblioteke članovi slobodno mogu koristiti za svoja istraživanja i rad.

Trenutno stanje biblioteke možete pogledat ovde: