anniversary logo
2023.Jan.29

5 godišnji jubilej postojanja Društva za Regionalne Nauke

 

5 GODIŠNJI RAD DRUŠTVA ZA REGIONALNE NAUKE

16.novembra 2010.godine je Društvo za Regionalne Nauke proslavilo petogodišnji jubilej postojanja. Na proslavi je Andraš Ricz predsednik Društva podneo izveštaj o dosadašnjem radu. U dole navedenom je kratak rezime dosadašnje aktivnosti Društva u narativnoj formi i u ciframa. Fotografije o dešavanjima se nalaza na kraju rezimea.

 

2005.godine u jednoj grupi vojvođansko mađarske naučne i političke elite se izrazila
potreba za regionalizmom kao naučnom oblasti koju treba u vojvodini usvojiti i
prihvatiti, prvenstveno polazeći od toga da će Srbija prije ili kasnije stupiti na evropske
puteve. Tada je regionalizam, kao granična nauka, u Srbiji bila skoro potpuno
nepoznata. Nekoliko beogradskih i novosadskih profesora se jedino bavilo ovim
problemima. Vojvođanski mađari su i po ovom pitanju bili u zaostatku.
 
Osnivači Društva za Regionalne Nauke su spoznali da će sticanjem ideja o regionalizmu,
jasno definisanim strategijama i stabilnim razvojnim planovima moguće stupiti na
puteve razvoja što je za vojvođanske mađare nepropustivo bitno ukoliko žele opstati u
svojoj domovini.
 
Društvo za Regionalne Nauke je osnovano 5.decembra 2005.godine u Subotici sa
17 članova, koji su predstavljali mnogobrojna naselja severne Vojvodine. Iz gledišta
stručne tačke, gotovo svaki predstavnik iz oblasti nauke koje se bave regionalizmom
učestvuje u radu, iako preovlađuju ekonomisti. Trenutno društvo broji 34 članova od
kojih su 15 aktivni na nekom nivou.
 
U proteklih pet godina je Društvo za Regionalne Nauke izborilo ugledno mesto u
naučnom životu u srbiji i vojvodini kao i prekogranična organizacija Mađarskog Društva
za Regionalne Nauke, zahvaljujući svojoj raznovrsnoj delatnosti, o kojoj smo izveštavali
u dosad objavjenim radovima.
 
Tokom rada Društvo za Regionalne Nauke stalno teži da Vojvodina pridobije najveću
pažnju u teritorijalnim razvojnim tokovima Srbije. Želimo doprineti razvoju našeg
užeg okruženja. Na raspolaganju nam stoji znanje i iskustvo koje su naše mađarske
kolege već ranije stekli, nesebično prepustili na raspolaganje i pomogli da se efikasno
implementira na srpsko-vojvođanske odnose.
 
Naš stvarni naučni rad je započeo da je u drugoj polovini 2006.godine Društvo za
Regionalne Nauke sredstvima podrške osvojene od Szülőföld alap počelo izradu
razvojnog plana opština naseljenim vojvođanskim Mađarima. Kao završetak rada
početkom 2007 godine je objavjena knjiga „Kistérségek Életereje” (Vitalnost
Mikroregiona).
 
Rad je prvenstveno privredno razvojni plan ali pošto za ovu regiju nije izrađen sličan
sažeti rad, pokriva i druge sektore. Rad smo podelili na dvadeset tema i predvideli
je kao dopunu nedostataka odnosno kao vezu između već postojećeg kompleksnog
razvojnog plana vojvodine i razvojnih planova pojedinih opština, sa neskrivenom
namerom prilagođavanja i daljeg razvoja opština naseljena mađarima. Ovaj rad je
objavljen u dva toma od kojih je jedan Kistérségek életereje, Délvidéki fejlesztési
 
lehetőségek (Vitalnost mikro-regiona) u kojoj smo objavili efikasnost strateške analize
odnosno predstavili samu strategiju. U izdanju Kistérségi távlatok (Mikro-regionalne
perspektive) smo publikovali SWOT i Mactor analize istraživanja.
 
Do kraja godine paralelno sa završetkom posla je izrađen i sajt Društva.
 
U 2007.godini su dominirale dve glavne aktivnosti Društva:
 
Vezano za Privredno-razvojni plan Opštine Subotice smo izvršili analizu učesnika i
interesa Morfološkom i Strukturalnom analizom i Mactor kompjuterskim program
paketom koji je u našoj zemlji bila metodološka novost.
 
U drugom polugodištu smo uz podršku Apáczai Közalapítvány širom Vojvodine
organizovali obuku EU projekat menadžera, pošto nam je cilj da što više stručnjaka
učestvuje u konkurisanju za Unijske i druge izvore.
 
16.novembra 2007.godine smo organizovali I. Vojvođansku Regionalnu Razvojnu
Konferenciju, na kojoj su prezentovani razvojni planovi opština severne vojvodine.
Sam naslov konferencije ,, Šta da uradimo- šta smo uradili” upućuje na težnju
Društva. Kao odgovor na potanje ,,Šta smo uradili” na konferenciji je prezentovana
monografija ,,Vojvodina” Centra za regionalne studije iz Pečuja ogranka
Mađarske Akademije Nauka kao i drugi tom Društva za Regionalne Nauke pod
naslovom „Kistérségi Távlatok – Délvidéki Fejlesztési Lehetőségek” (Mikro-regionalne
perspektive). Osim uvažavanja ove dve knjige je prezentovano i nekoliko naučnih
radova i razvojni planovi većinsko mađarskih lokalnih samouprava i drugih mikro-regija.
 
Aktivnosti Društva za Regionalne Nauke u 2008.godini:
 
Na proleće je završena Unijska projektmenadžerska obuka, na 4 lokacije smo obučili 64
osobe uz podršku fondacije.
 
Pokrenuli smo projekat mreže obrazovanja odraslih, čija suština je bila da analiziramo
situaciju obrazovanja odraslih na mađarskom jeziku na osnovu čega smo izradili
strategiju uz podršku Szülőföld Alap. Tesno povezano sa tim u drugoj polovini godine
smo ostvarili poljoprivredni projekat obrazovanja odraslih slično prethodnom ali koja
samo sa gledišta poljoprivrede ispituje pitanja obrazovanja odraslih.
 
Izradili smo izvod Regionalne razvojne strategije Srbije, saželi bitne delove i
preveli na mađarski jezik, i kao deo toga izradili Priručnik Regionalnog Razvoja
Srbije na mađarskom jeziku. Pošto i srpski regionalizam počinje da se razvija, ne
smemo zaostati, pa iz tog razloga pripremamo zbirku na mađarskom jeziku u kojoj
zainteresovani mogu dobiti odgovore na sva relevantna pitanja. To nam je poslednji
momenat pošto će Srbija protrčati kraj nas prema Evropi. Na žalost ovaj priručnik je
zbog finansijskih nedostataka ostao rukopis..
 
Završili smo procenu kvaliteta života Vojvođanskih Mađara uz podršku Vojvođanske
Pokrajine, to je bilo empirijsko istraživanje iz koje smo izvukli konsekvence.
 
Ove godine smo objavili 2 knjige, Mactor Vrednovanje odnosa partnera i ciljeva na
srpskom i mađarskom jeziku odnosno prvi Godišnjak Društva za Regionalne Nauke
koje je četvrto izdanje društva i prvenstveno se fokusira na razvoj pojedinih gradova
i opština. U Godišnjaku je posebno istaknuto publikovanje prezentacije radova
na I.Konferenciji Vojvođanskog Regionalnog Razvoja koji je održan 16.novembra
 
2007.godine.
 
Naši članovi su učestvovali na mnogobrojnim domaćim, mađarskim i karpatsko-
basenskim konferencijama.
 
Osnovali smo peto jezični magazine sa Keszthelyi gazdálkodási kar i Univerzitetom
iz Ceske Budejovice. Reč je o internetskom magazinu sa četri izdanja godišnje, pod
naslovom Regionalni razvoj i turizam u centralnoj Evropi.
 
Ove godine je izrađen i srpski prevod našeg sajta sa kojim smo i prema predstavnicima
domaćeg regionalizma učinili ne mali korak.
 
Aktivnosti Društva za Regionalne Nauke u 2009.godini:
 
6.marta 2009.godine smo organizovali konferenciju u Subotici sa nazivom Putevima
regionalizma Karpatskog-basena sa učesnicima iz Mađarske, Srbije, Južne Slovačke,
Transilvanije i Češke.
 
Nastavili smo projekta obuke odraslih uz podršku Szülőföld Alap čija je suština da smo
ocenili situaciju mađarskog obrazovanja odraslih i za to izradili strategiju koja treba da
se sledi.
 
Društvo za Regionalne Nauke je sa Vojvođanskim Omladinskim Forumom u okviru
VIII.Vojvođanskog Slobodnog Univerziteta 3.jula 2009.godine organizovalo regionalni
naučni dan. Predavanja su održali Đula Horvat generalni direktor MTA RKK, njegovi
saradnici Zoltan Hajdu i Laslo Farago odnosno Šandor Šomođi od strane Društva za
Regionalne Nauke. Tema je bila Regionalna politika Evropske Unije, Mađarske odnosno
Srbije i u okviru toga Vojvodine.
 
Sa uspehom smo konkurisali na konkursu koju je raspisao novosadska Cess agencija
a čija tema je bila ispitivanje situacije tržišta rada Severno-Bačkog regiona. To je
12.mesečni projekat koji kreće sa empiričkim istraživanjem a prvi izveštaj smo podneli
7.decembra 2009.godine.
 
Ove godine smo objavili dve knjige. Po redu 5.izdanje Društva za Regionalne Nauke
pod naslovom Budućnost je u rukama obrazovanih u kojoj su sažeti rezultati postignuti
tokom projekta izgradnje mreže regionalnog stručnog osposobljavanja. Izvršenje
projekta i izdavanje knjige je podržalo Szülőföld Alap. U našem 6.izdanju Godišnjaku za
2008.godinu su objavljena predavanja sa prolećne konferencije i rezultati naših drugih
istraživanja na engleskom, srpskom i mađarskom jeziku.
 
Naši članovi su učestvovali na mnogobrojnim domaćim, mađarskim i karpatno-
basenskim konferencijama.
 
Formiran je Fond Društva za Regionalne Nauke pod nazivom Regionalna Progresija, čiji
su ciljevi slični ciljevima samog Društva za Regionalne Nauke sa posebnim naglaskom
pružanja naučno-istraživačkih mogućnosti mladim regionalistima.
 
Doživeli smo kao veliki uspeh priznanje našeg rada da je 2009.godine Društvo za
Regionalne Nauke kao prvo organizovalo u Subotici VII. Skup Mađarskog Društva
za Regionalne Nauke van granica Mađarske Države. Na dvodnevnoj konferenciji je u
impozantnim prostorijama Gradske kuće učestvovalo oko 120 naučnih istraživača i
stručnjaka za regionalni razvoj iz karpatskog-basena i Srbije.
 
Zoltan Takač naš istraživač je kao prvi od naših PhD slušalaca odbranio absolutorijski
rad u Pečujskom Tudományegyetem Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori
Iskolájában.
 
U jubilarnoj godini smo imali sledeće aktivnosti:
 
Društvo za Regionalne Nauke je 2006. i 2007. godine sa uspehom organizovalo prvu
fazu obuke Unijskih projektmenadžera sa glavnom temom generisanje projekata i
pisanje projekata. Ove godine smo ponovo uspešno konkurisali i na taj način nam je
ponovo otvorena mogućnost za održavanje drugog modula sa temom menadžment
Unijskih projektat, dakle organizovanje i ostvarenje prihvaćenih projekata.
 
Društvo za Regionalne Nauke je uspešno konkurisalo kod Szülőföld Alap za
organizovanje kursa upotrebe SPSS softvera za statističku obradu podataka. Kurs smo
održali u Subotici tekuće godine. Kurs su odslušali istraživači Društva i drugi spoljni
slušaoci. Kurs je vodio Papp Z. Attila istraživač iz Budimpešte, koji je preneo značajno
stručno znanje slušaocima, kako bi isti to znanje mogli upotrebiti u svakodnevnom
radu.
 
Društvo za Regionalne Nauke je u prekograničnom Mađarsko- Srpskom IPA programu
zainteresovano u dva pobednička projekta kao projektni partner. U okviru jednog
projekta ćemo sa Regionális Kutatások Központjának kecskeméti Alföldi Kutató
Intézetével izraditi razvojni plan pogranične regije, sa aktualizacijom već postojećih
razvojnih planova 8 opština i izradom operativnih programa. U okviru drugog projekta
gde je Društvo sekundarni projektni partner će kao partner Csongrád Megyei Agrár
Kht i Háló Vajdasági Fejlesztési Alap ispitivati mogućnosti razvoja poljoprivrede i lanca
ishrane.
 
Istraživači Društva za Regionalne Nauke, Šandor Šomođi i Irena Gabrić Molnar su
uspešno prezentovali u Novom Sadu preliminarne rezultate CESS projekta ispred
predstavnika pokrajinskih organa i organizacija rada.
 
Predsednik našeg društva Andraš Ricz je uspešno odbranio absolutorijski rad u Pečulju.
Čestitamo i želimo mu puno uspeha i u budućem radu.
 
1.juna 2010.godine je u APR-u ponovo ubeleženo Društvo za Regionalne Nauke, pa
prema tome sada već po novom zakonu obavljamo delatnost.
 
Petoro članova Društva je učestvovalo na Letnjem Univerzitetu Teritorijalnog razvoja
u Debrecenu. Na priredbi su učestvovali mladi članovi prekograničnih regionalnih
radionica, odnosno Profesor Šandor Šomođi je održao predavanje.
 
Završen je projekat Dijaspora podržana od strane Szülőföld Alap. U okviru projekta smo
pod lupu stavili problem obrazovanja dijasporu vojvođansko mađarskog stanovništva,
indeksirali obrazovne mogućnosti na osnovu čega ćemo u jednom narednom radu
predložiti moguća rešenja.
 
12.avgusta je počeo rad finansiran od Mađarsko-Srpskog prekograničnom IPA
programa u okviru INNOAXIS projekta, sa prvom projektnom konferencijom u
Kečkemetu. Na dnevnom redu su bili predstavljanje projekta i upoznavanje kolega,
saradnika.
 
Šandor Šomođi vodioc istraživanja je sa uspehom prezentirao na konferenciji humanih
resursa organizovane od strane novosadskog Cessa rezultate istraživanja pod
nazivom The structural characteristics and potentials of human resource development
regarding to EU accession in the north region of the Autonomous Province of Vojvodina.
Istraživanje smo ovom prezentacijom zaključili a rezultate smo publikovali i u
godišnjaku.
 
Društvo za Regionalne Nauke ove godine slavi petogodišnjicu postojanja. Ovaj
jubilej ćemo proslaviti izradom dalje strategije i jesenjom konferencijom. U okviru
jesenje konferencije ćemo predstaviti IPA projekat odnosno u duhu jubileja izvestiti o
 
dosadašnjim aktivnostima, radu i planovima a prezentovaćemo i godišnjak.
 
Društvo za Regionalne Nauke u bojkama:
 
5 godina postojanja
 
8 izdatih knjiga
 
1 magazin
 
5 organizovanih konferencija
 
4 organizovane obuke
 
11 naučno istraživačkih programa
 
8 Phd slušalaca
 
2 kandidata za doktorat
 
bezbroj konferencijskih referata,
 
bezbroj objavjenih naučnih članaka
 
Parnteri:
 
Mađarsko Društvo za Regionalne Nauke, MTA Regionális Kutatások Központja,
 
Vojvodina Cess, Vojvođanski Omladinski Forum, Savez Strukovnih Društava i Udruženja
 
Sponzori:
 
Szülőföld Alap, Magyar Tudományos Akadémia, razni sekretarijati Vlade AP Vojvodine,
Magyar Nemzeti Tanács, Szekeres László Alapítvány, Grad Subotica, Apáczai
Alapítvány, Mađarsko-Srpski Prekogranični IPA program