anniversary logo
2022.Dec.09

A Regionális Tudományi Társaság 5 éves jubileuma

 

A REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG 5 ÉVES TEVÉKENYSÉGE

2010. november 16.-án ünnepelte a Regionális Tudományi Társaság a fennállásának ötödik évfordulóját. Az eseményen Ricz András az RTT elnöke számolt be az eddigi munkáról. Az alábbiakban röviden összefoglalásra kerül az RTT eddigi tevékenysége narratív formában és számokban is. Az eseményről készült képek az összefoglaló alján találhatók.

2005-ben a vajdasági magyar tudományos és politikai elit egy csoportjában megfogalmazódott az igény a regionalizmus, mint tudományterület vajdasági meghonosítására, elsősorban abból kiindulva, hogy Szerbia előbb vagy utóbb európai útra fog lépni. Akkor a regionalizmus, mint határtudomány Szerbiában szinte teljesen ismeretlen volt. Néhány belgrádi és újvidéki egyetemi oktató foglalkozott ezekkel a problémákkal. A vajdasági magyarság ebben a kérdésben is lemaradásban volt. 

A Regionális Tudományi Társaság alapítói felismerték, hogy a regionalizmus eszméjének elsajátításával, a világosan megfogalmazott stratégiákkal, és biztos lábakon álló fejlesztési tervekkel lehet a fejlődés útjára állni, ami a vajdasági magyarság számára elengedhetetlenül fontos, ha saját szülőföldjén meg kíván maradni.

A Regionális Tudományi Társaság 2005. december 5.-én Szabadkán alakult meg 17 taggal, akik Észak Vajdaság számos települését képviselték. Szakmai szempontból, a regionalitással foglalkozó tudományterületek szinte minden képviselője részt vesz a munkában, bár túlsúlyban vannak a közgazdászok. Jelen pillanatban 34 tagja van a társaságnak, akik közül 15.-en aktívak valamilyen szinten.

Az elmúlt öt évben a Regionális Tudományi Társaság előkelő helyett hívott ki magának a szerbiai, vajdasági tudományos életben és a Magyar Regionális Tudományi Társaság határon túli szervezeteként is, köszönhetően a szerteágazó tevékenységnek, amiről számot is adtunk eddigi megjelentetett munkáinkban.

A Regionális Tudományi Társaság munkája során folyamatos a törekvés, hogy Vajdaság a lehető legnagyobb figyelmet kapja a szerbiai területi fejlesztési folyamatokban. Hozzá szeretnénk járulni a szűkebb környezetünk fejlesztéséhez. Ehhez rendelkezésünkre áll az a tudás, és tapasztalat is, amit magyarországi kollégáink korábban elsajátítottak, önzetlenül rendelkezésünkre bocsátottak és segítettek hatékonyan implementálni a szerbiai-vajdasági viszonyokra.

A tényleges tudományos munkánk azzal indult, hogy a 2006-os év második felében a Regionális Tudományi Társaság a Szülőföld alaptól nyert pályázat összeg segítségével elkezdte a Vajdasági magyarlakta települések fejlesztési tervének kidolgozását. A munka befejezéseként 2007 elején jelent meg „Kistérségek Életereje” című kötet.

A munka elsősorban gazdaságfejlesztési terv, de mivel erre a régióra még nem készült hasonló összefoglaló mű, kitér egyéb szektorokra is. A munkát húsz témára osztottuk fel, és hiánypótlónak szántuk, kapocsként a már meglévő komplex vajdasági fejlesztési terv és az egyes községek fejlesztési tervei között, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a magyarlakta községek felzárkóztatását és további fejlődését szolgálja. E munkát két kötetben publikáltuk ezek közül az egyik a Kistérségek életereje, Délvidéki fejlesztési lehetőségek, melyben, az elkészült stratégiai elemzés háttéranyagait jelentettük meg illetve magát a stratégiát mutattuk be. A Kistérségi távlatok című kiadványban pedig a kutatás SWOT és Mactor elemzését publikáltuk. 

Az év végére a munka befejezésével párhuzamosan elkészült az RTT honlapja is. 

A 2007-es évben a Társaság két fő tevékenysége dominált: 

Szabadka Község Gazdaságfejlesztési tervéhez kötődően elvégeztük a résztvevők és érdekek viszonyainak elemzését Morfológiai és Strukturális elemzéssel és a Mactor számítógépes programcsomaggal, ami módszertani újdonságnak számított hazánkban.

A második félévben az Apáczai Közalapítvány támogatásával Vajdaság szerte Uniós projekt menedzserképzést szerveztünk, mivel célunk, hogy minél több szakember vegyen részt az Uniós és egyéb források pályázásában.

2007. november 16.-án szerveztük meg az I. Vajdasági Regionális Fejlesztési konferenciát, melyen az észak vajdasági községek fejlesztési tervei kerültek bemutatásra. A konferencia címe „Mit tegyünk – mit tettünk?” is jelzi a társaság törekvéseit. Válaszként a „Mit tettünk” kérdésre a konferencián bemutatásra került a Magyar Tudományos Akadémia pécsi Regionális Kutatások Központjának „Vajdaság” című monográfiája és a Regionális Tudományi Társaság második kötete „Kistérségi Távlatok – Délvidéki Fejlesztési Lehetőségek” címmel. A két könyv méltatásán túl, bemutatásra került néhány tudományos munka és a vajdasági magyar többségű önkormányzatok és más mikro-régiók fejlesztési tervei is.  

A Regionális Tudományi Társaság 2008-as tevékenységei:

Tavasszal befejeződött, az Uniós projektmenedzser képzés 4 helyszínen összesen 64 személyt képeztünk ki, alapítványi támogatással. 

A felnőttoktatási háló projektet indítottuk be, melynek a lényege volt, hogy felmértük a magyar felnőttoktatás helyzetét, és erre dolgoztunk ki egy követendő stratégiát, Szülőföld Alap támogatással. Ehhez szorosan kapcsolódva az év második felében mezőgazdasági felnőttoktatási projekt hasonlóképpen mely csak a mezőgazdaság szemszögéből vizsgálja a  felnőttoktatás kérdését.

Elkészítettük a Szerb Regionális Fejlesztési stratégia kivonatát, összefoglaltuk a lényeges részeket és lefordítottuk magyar nyelvre. ennek részeként kidolgoztuk a Szerb Regionális Fejlesztési kézikönyvet, magyar nyelven. Mivel a szerb regionalizmus, is kezd fejlődési pályára állni, nem szabad lemaradnunk, ezért egy olyan gyűjteményes kiadványt készítünk elő magyar nyelven, amelyből minden releváns információhoz hozzájuthatnak az érdeklődők. Utolsó pillanatban vagyunk, mert elfut mellettünk Szerbia Európa felé. Sajnos a kézikönyv pénzügyek hiányában kéziratban maradt.

Elvégeztük a vajdasági magyarság életminőségének felmérését ez egy empirikus kutatás volt, melyből konzekvenciák levonására került sor, a Vajdaság Tartomány támogatásával.

2 kötetünk jelent meg ebben az évben, A Mactor  Partnerek és Célok viszonyainak értékelése szerb és magyar nyelven illetve a Regionális Tudományi Társaság első Évkönyve mely a társaság negyedik kiadványa és elsődlegesen egyes városok, és községek fejlesztésére fókuszál. Az évkönyvben kiemelten a 2007. november 16.-án megtartott I. Vajdasági Regionális Fejlesztési konferencián előadott munkák kerültek publikálásra.

Számos hazai, magyarországi és kárpát-medencei konferencián vettek részt tagjaink.

Megalapítottuk az 5 nyelvű folyóiratunkat, a Keszthelyi gazdálkodási karral és a Ceske Budejovice-i egyetemmel közösen. Internetes folyóiratról van szó évi négy megjelenéssel, Regionális fejlesztés és turizmus közép Európában címmel.

Ebben az évben elkészült a honlapunk szerb fordítása is, amellyel a regionalizmus hazai képviselői irányában is tettünk egy nem kis lépést. 

A Regionális Tudományi Társaság 2009-es tevékenységei:

2009. március 6.-án konferenciát szerveztünk Szabadkán A Kárpát-medencei regionalizmus útján, magyarországi, szerbiai, felvidéki és erdélyi és csehországi résztvevőkkel.

A felnőttoktatási háló projektet folytattuk, melynek a lényege, hogy felmértük a magyar felnőttoktatás helyzetét, és erre dolgoztunk ki egy követendő stratégiát, a Szülőföld Alap támogatásával.

Az RTT a Vajdasági Ifjúsági Fórummal közösen a VIII. Vajdasági Szabadegyetem keretében 2009. július 3.-án regionális tudományi napot szervezett. Előadást tartott Horváth Gyula a MTA RKK főigazgatója, munkatársai, Hajdú Zoltán és Faragó László valamint Somogyi Sándor az RTT képviseletében. A téma az Európai Unió, Magyarország valamint Szerbia és ezen belül Vajdaság regionális politikája volt.

Sikeresen pályáztunk az újvidéki Cess ügynökség által kiírt pályázaton, melynek témája, az észak bácskai régió munkaerő piaci helyzetének vizsgálata 12 hónapos projekt, mely empirikus kutatással indul, első beszámolónkat 2009. december 7.-én tettük meg.

2 kötetünk jelent meg ebben az évben. Az RTT sorrendben 5. kiadványa Képzetteké a jövő címmel, melyben a Regionális szakképzési hálózatépítési projekt során elért eredményeket foglaljuk össze. A projekt véghezvitelét és könyv kiadását a Szülőföld Alap támogatta. A 6. kiadványunk a 2008.-as Évkönyvbe a tavaszi konferencia előadásai, és más kutatási eredményeink ismertetése került angol, szerb és magyar nyelven.

Számos hazai, magyarországi és kárpát-medencei konferencián vettek részt tagjaink.

Megalakult az RTT alapítványa Regionális Progresszió néven melynek céljai hasonlóak magával az RTT céljaival, külön hangsúlyt fektetve a fiatal regionalisták számára nyújtandó kutatási lehetőségekre.

Munkánk elismeréseként nagy sikerként éltük meg, hogy 2009.-ben az RTT szervezhette meg először Magyarország határain túl a Magyar Regionális Tudományi Társaság VII. Vándorgyűlését Szabadkán. A kétnapos konferencián a Városháza impozáns termeiben mintegy 120 kárpát-medencei és szerbiai tudományos kutató és regionális fejlesztési szakértő vett részt.

Takács Zoltán kutatónk a Phd-sek közül elsőként megvédte abszolutóriumi dolgozatát a Pécsi Tudományegyetem Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolájában.

A jubileumi évben a következő aktivitásokat végeztük:

Az RTT a 2006-2007-es évben sikeresen szervezte meg az Uniós projektmenedzser képzés első szakaszát, melynek témája a projektgenerálás és a projektírás volt. Ez évben újra sikeresen pályáztunk és így lehetőségünk nyílt a képzés második moduljának a megtartására is amelynek témája az Uniós projektek menedzselése, tehát a már elfogadott projektek szervezése és megvalósítása.

A Regionális Tudományi Társaság a Szülőföld Alapnál sikeresen pályázott a statisztikai feldolgozást végző SPSS szoftver használatát bemutató tanfolyam megszervezésére. A tanfolyamot ez év tavaszán Szabadkán szerveztük meg. A tanfolyamon az RTT kutatói illetve más külső hallgatók vettek részt. A tanfolyamot Papp Z. Attila budapesti kutató vezette, aki hasznos szaktudást adott át a hallgatók számára, melyet a mindennapi munkájukban ezt hasznosítani tudják.

A Regionális Tudományi Társaság a Szerbia és Magyarország között határon átívelő IPA program keretében két nyertes pályázatban is érdekelt, mint projekt partner. Az egyik projekt keretében a Regionális Kutatások Központjának kecskeméti Alföldi Kutató Intézetével közösen a határmenti régió fejlesztési tervét dolgozzuk ki, a már meglévő 8 község fejlesztési tervének aktualizálásával és az operatív programok kidolgozásával. A másik projekt keretében ahol 2. számú projekt partner az RTT a Csongrád Megyei Agrár Kht és a Háló Vajdasági Fejlesztési Alap partnereként a mezőgazdasági és élelmiszeripari vertikum fejlesztési lehetőségeit vizsgáljuk.

Az RTT kutatói Somogyi Sándor és Gábrity Molnár Irén sikeresen prezentálták Újvidéken a CESS projektünk előzetes eredményeit a tartományi munkaügyi hatóságok és szervezetek képviselői előtt.

Ricz András Társaságunk elnöke sikeresen megvédte Abszolutóriumi dolgozatát a Pécsi Tudományegyetem Regionális Gazdaságtan és Politika doktori iskolájában. Gratulálunk és további sok sikert kívánunk munkájához.

2010. június 1.-én a Gazdasági Nyilvántartó Ügynökség újra bejegyezte az RTT-t , így már az új törvény szerint végezzük tevékenységünket.

Az RTT öt tagja részt vett a Debreceni Nyári Egyetem keretében megszervezésre került Területfejlesztési Nyári Egyetemen. A rendezvényen a határon túli regionális műhelyek fiatal tagjai vettek részt, illetve Somogyi Sándor tanár Úr tartott előadást.

Elkészült a Szülőföld Alap által támogatott Szórvány projekt. A projekt keretében a vajdasági magyar szórvány lakosság oktatási problémáit vettük górcső alá és az oktatási lehetőségeket térképeztük fel, amelyre, alapozva egy következő munkában javaslunk megoldási javaslatokat. A munkát az idei évkönyvünkben publikáljuk.

Augusztus 12.-én megkezdődött a munka az IPA Magyarország – Szerbia határon átnyúló program által finanszírozott INNOAXIS projekt keretein belül, az első projekt értekezlettel, melyet Kecskeméten tartottunk meg. Napirenden a projekt bemutatása és a kollégák ismerkedése volt.

Somogyi Sándor kutatásvezető sikeresen prezentálta az újvidéki Cess által rendezett humán erőforrás konferencián a The structural characteristics and potentials of human resource development regarding to EU accession in the north region of the Autonomous Province of Vojvodina c. kutatásunk eredményeit. Kutatásunkat ezzel a prezentációval lezártuk, melynek eredményeit az évkönyvünkben is publikáltuk.

Az RTT idén ünnepli fennállásának 5. évét. Ezt a jubileumot a további stratégiánk kidolgozásával és egy őszi konferenciával ünnepeljük. Az őszi konferenciánk keretében bemutatjuk az IPA projektünket valamint, a jubileum jegyében eddigi tevékenységünkről, terveinkről számolunk be valamint az évkönyvünk is bemutatásra kerül.

Az RTT számokban:

5 eltelt év

8 kötet megjelentetése

1 folyóirat kiadása

5 konferencia szervezése

4 képzés szervezése

11 tudományos kutatási program

8 Phd hallgató

2 doktorjelölt

számtalan konferencia referátum,

számtalan tudományos cikk megjelentetése

Parntereink:

Magyar Regionális Tudományi Társaság, MTA Regionális Kutatások Központja,

Vojvodina Cess, Vajdasági Ifjúsági Fórum, Szakegyesületek és Társulatok Szövetsége

Támogatóink:

Szülőföld Alap, Magyar Tudományos Akadémia, Vajdaság AT Kormányának különböző titkárságai, Magyar Nemzeti Tanács, Szekeres László Alapítvány, Szabadka Város, Apáczai Alapítvány, IPA Magyarország-Szerbia Határon átívelő programja