anniversary logo
2019.Oct.23
2019. 05. 04
A szabadkai Regionális Tudományi Társaság, a Magyar Regionális Tudományi Társasággal, a Pro Scientia Naturae Alapítvány együttműködésével konferencián szervez Zentán, 2019. május 3.-án, Városfejlődés,  városfejlesztés – tapasztalatok  címmel.  A konferencia célja, hogy bemutatásra kerüljenek a városfejlesztési eredmények, tervek Vajdaságban és Magyarországon valamint a városvezetők, fejlesztési szakemberek, és a témát kutatók számára lehetőség nyíljon tapasztalatcserére a témában. 
Bővebben a meghívóban.

2017. 11. 30
A szabadkai Regionális Tudományi Társaság, az MTA KRTK RKI Határkutató Csoport és a Magyar Regionális Tudományi Társaság
Határformáló erők címmel közös konferenciát szervez Szabadkán, 2017. december 18.-án hétfőn 14 órakor a Szakegyesületek és Társulatok Szövetségének székházában (Szabadka, Corvin Mátyás u. 9.)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Részletek itt

2017. 11. 16.
Társaságunk elnöke Ricz András sikeresen megvédte doktori disszertációját a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájában. Doktori munkájának a címe: A határon átívelő programok  hatásai Vajdaság területi fejlődésére.  Gratulálunk! Az alábbi link alatt található Somogyi Sándor Prof. Emeritus méltató beszéde. 

2016. május 16.
A magyarországi Republikon Intézet és a szabadkai Regionális Tudományi Társaság konferenciát és műhelymunkát szervezett az Európai Unió, és az európai országok totalitárius történelmi öröksége témáján.
2016. május 12 és 14. között Szabadkán és Zentán, amelyen az európai és a szerbiai polgárság viszonyát az Unióhoz és annak intézményeihez vitatták meg a résztvevők. A részvevők a társadalom minden rétegéből képviseltették magukat, az egyetemi hallgatóktól kezdve az egyszerű polgáron át a politikai pártok és civil szervezetek képviselőiig.
 
Az egész napos konferencia keretében az újvidéki Európai Ügyek Alapjának szerbiai képviselője Szerbia uniós csatlakozási folyamatáról tartott előadást. A fiatalok és az Európai Unió kapcsolatát is boncolgatták szerbiai szinten, a délutáni órákban pedig négy témában beszélgettek, mégpedig az infrastrukturális beruházásokról, a határon átnyúló programokról, a környezetvédelemről, illetve a szabadkai ifjúság és az EU kapcsolatáról, vagyis, hogy az emberek hogyan érzik, érzik-e konkrétan a saját bőrükön, hogy az Európai Unió felé haladunk.
 
A Ci-Fi Civil Központban Zentán megtartott műhelymunka egyik központi célkitűzése az euroszkepticizmus mértékének felmérése, illetve esetleges csökkentése volt.
 
A műhelymunkát és a konferenciát a budapesti Republikon Intézet és a szabadkai Regionális Tudományi Társaság az Európai állampolgárok kezdeményezése a politikai szélsőségek és az euroszkepticizmus elleni küzdelemért projekt keretében az Európai Unió Európa a polgárokért programja támogatásával hívta életre.

2016. május 6.
Konferencia - Odnosi građanstva prema Evropskoj Uniji
Zgrada Saveza Strukovnih Društava i Udružnja, Subotica, Petak, 13. maj 2016., ulica Matije Korvina 9.
Institut Republikon iz Mađarske zahvaljujući sufinansiranju programa Evropa za građane i građanke, uz saradnju sa Društvom za regionlane nauke iz Subotice organizuje konferenciju na temu Odnosi građanstva prema Evropskoj Uniji. 
Ovim prilikom Vas srdačno pozivamo da uzmete učešće na konferenciji koju organizujemo, i koja je od međunarodnog značaja i razmatra mišljenje učesnika u značajnim oblastima (politika, ekonomija, omladina, edukacija, ekologija i grantovi itd.) koje su od velike važnosti u procesu pristupanja Evropskoj Uniji. 
 
Program konferencije(radni jezik: srpski, engleski)
10.00 - 10.30
Registracija
10.30 – 10.45
Pozdravne reči organizatori, predstavnik Grada Subotice
10.45 – 11.15
Odnosi građanstva prema Evropskoj Uniji– Hann Peter, Morcsanyi Elza, Predstavnici Instituta Republikon  
11.15 –11.45
Put Srbije ka Evropi – Predstavnik Fond za „Eu poslovi” Ap Vojvodine
11.45 –12.00
Pauza za kafu
12.00 –12.30
Autonomna Pokrajina Vojvodina u pogledu Evropske Unije - Predstavnik Vlade AP Vojvodine,
12.30 – 14.00
Odnos raznih civilnih grupacija, partija, organizacija, itd. prema Evropskoj Uniji (4 kratka predavanja i debata)
14.00 – 15.00
Pauza za ručak
15.00 –16.30
Praktična radionica: Uticaj Evropske unije na svakodnevni život u Srbiji
Infrastruktura, Subvencije, Omladina, Obrazovanje
Molim Vas da učešće potvrdite odgovorom na email adresu društva. 

2015. december 11.
Megtartásra került a Regionális gazdaságtan kihívásai a Kárpát-medencében című konferencia, melyet a Regionális Tudományi Társaság megalakulásának 10 éves jubileumára szerveztünk. A konferencia keretében bemutatásra került a Régió TÍZpróbája című kötet, mely a Társaság tagjainak és együttműködő kutatóinak a munkáit tartalmazza.

2015. Október 16.
A Regionális Tudományi Társaság 10 éves jubileumán megszervezi a A regionális gazdaságtan kihívásai a Kárpát-medencében nemzetközi konferenciát, 2015 december 10.-én 10.00 órai kezdettel, a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző kar épületében.  Részletek itt   Jelentkezési lap itt .

2015. július 15.
A Regionális Tudományi Társaság 2015-ben ünnepli fennállásának 10. évfordulóját. A kerek jubileum megünneplését is munkával tervezzük. Decemberben egy nagyszabású jubileumi konferenciát szervezünk, melyen a térség közgazdászai és regionalistái prezentálják kutatási eredményeiket. A konferenciára elkészül az RTT jubileumi kötete, amelybe azon kollégáinkat, partnereinket és barátainkat kértük fel egy rövid publikáció megjelentetésére, akikkel az elmúlt évtizedben együtt dolgoztunk. Részletek hamarosan.....

2015. január 5.
Gábrity Molnár Irén 2014. december 31.-én ünnepelte hatvanadik születésnapját. A Regionális Tudományi Társaság ennek tiszteletére Regionális Kaleidoszkóp címmel tiszteletkötetet adott ki.
A kötet bemutatására 2014. december 28.-án került sor, amely keretében a Tanárnő barátai, tisztelői, kollégái illetve mindazok akik a kötetbe publikáltak köszöntötték őt a születésnapján, illetve került bemutatásra a kötet.


2014. december 15.
A Regionális Tudományi Társaság tiszteletkötet kiadásával ünnepli alapítójának Gábrity Molnár Irénnek a 60. születésnapját.
A kötetbe a professzor asszony legközelebbi munkatársai, tisztelői és barátai írtak tudományos értekezéseket, amely Takács Zoltán és Ricz András szerkesztésében jelent meg. A könyvbemutatóra és a születésnapi ünnepségre 2014. december 29.-én kerül sor. Részletek itt.

2014. szeptember 11.
Somogyi Sándor professzor társaságunk alapító tagja a közelmúltban Közgazdasági Életműdíjban részesült, melyet a Wekerle Sándor Életművét Gondozó Kulturális és Tudományos Alapítvány ítélt meg neki, a közgazdaság-tudomány területén végzett sok évtizedes munkásságának elismeréséül.
 
A díjátadóra, 2014. augusztus 26.-án került sor Móron Wekerle Sándor szülővárosában a Kheops tudományos konferencia keretében. 
E jeles esemény alkalmából mi, barátai, tisztelői és munkatársai egy szerény ünnepséget szerveztünk számára Szabadkán.

2014. február 25.

Bemutatásra került Takács Zoltán Felsőoktatási Határ/Helyzetek című kötete, mely a szerző doktori disszertációjának bővített anyagát tartalmazza. Témája egy jövőbeni szabadkai egyetem létjogosultságát járja körül. 


2014. február 06.

A Magyarságkutató Tudományos Társaság és a Regionális Tudományi Társaság  Önálló és/vagy a határon átívelő felsőoktatás útján…címmel konferenciát szervez melynek keretében sor kerül a FELSŐOKTATÁSI HATÁR/HELYZETEK, című mtt kötet bemutatójára. A konferencián a vajdasági magyar felsőoktatás esélyeit keressük az európai térben és a regionalizálódó nemzetközi kapcsolatrendszerben. Szeretnénk az érdeklődő értelmiségiek tapasztalatait megismerni a régiófejlesztési esélyekről, a humán erőforrás fejleszthetőségéről. 

A konferencia nyitott és minden érdeklődőt, vitázót szívesen várunk! A jelenlevők körében kiosztjuk az mtt 15. kötetét.

A konferencia időpontja: 2014. február 20. (csütörtök) 16 óra, színhelye: Szabadka, Szakegyesületek és Társulatok Szövetségének Székháza, Corvin Mátyás u. 9.


2013. december 18.

Takács Zoltán Társaságunk tagja sikeresen megvédte a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori iskolájában doktori értekezését, melynek címe HATÁROK NÉLKÜLI FELSŐOKTATÁS Kisebbségi egyetemek regionális és elitképzési szerepe a Kárpát-medencében. Gratulálunk az első vajdasági magyar regionalista doktornak!

Az értekezés letölthető innen

2006-ban indult el, az RTT tehetséggondozó programja, melynek célja, hogy kineveljen a vajdasági magyar regionalista értelmiséget, akik a munkájukkal elősegítik a közösség szülőföldjén való maradását. Takács Zoltán doktori fokozatszerzése ennek a munkának az első gyümölcse, amelyet reményeink szerint még további sikeres doktorálások követnek.


2013. október 18.

Sikeresen megszervezte a szabadkai Regionális Tudományi Társaság, az MRTT Dél-alföldi tagozata és az MTA Szegedi Területi Bizottságának Gazdaságtudományi Szakbizottsága az Integrációs tapasztalatok Szerbia Európai Uniós csatlakozásának fényében című konferenciáját. A konferencia képei az Események menűpont alatt találhatóak.


2013. október 1.

A szabadkai Regionális Tudományi Társaság, az MRTT Dél-alföldi tagozata és az MTA Szegedi Területi Bizottságának Gazdaságtudományi Szakbizottsága, idén immár második alkalommal szervezi meg a közös konferenciáját ezúttal Szabadkán Integrációs tapasztalatok Szerbia Európai Uniós csatlakozásának fényében címmel. Program


2013. július 7.

Az RTT három tagja és fiatal kutatója, Csanádi Attila, Nagy Viktor és Kovács Áron megvédte abszolutóriumi dolgozatát a Pécsi Tudományegyetem, Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolájában. Ezzel hatra bővült a vajdasági magyar doktorjelöltek száma a pécsi Doktori Iskolában. Gratulálunk!


2012. június 21.

Szügyi Éva társaságunk tagja sikeresen megvédte abszolutóriumi dolgozatát a Pécsi
Tudományegyetem, Regionális Politika és Gazdaságtan doktori iskolájában. Gratulálunk és
további kitartást kívánunk munkájához.


2012. június 10.

A Magyar Regionális Társaság X. jubileumi Vándorgyűlésére november 22.-én kerül sor
Győrben. Ebben az évben a megszokottaktól eltérően a második nap külön konferencia
keretében kerül megrendezésre Generációk diskurzusa a regionális tudományról címmel.
Bővebb információ a konferenciákról: www.mrtt.hu.